Barokkia palvelukoteihin -hanke

Oulu vanha musiikki ry (Ovm ry) edistää kulttuurin saavutettavuutta ja madaltaa taidemusiikkikonserttien kynnystä viemällä vanhan musiikin konsertteja kasvukeskusten ulkopuoliseen Suomeen sekä erilaisiin hoivalaitoksiin ja epätyypillisiin konserttipaikkoihin lähelle kuulijoita. Kuvassa muusikot Antto Vanhala, Olli-Pekka Kajasviita ja Saara Vanhala musisoivat ikäihmisten palvelukodissa Torniossa teemalla Soinnin voimaa. Konsertit Torniossa järjestettiin yhteistyössä Tornion kaupungin ja Ovm ry:n kanssa. Barokkia palvelukoteihin -hanketta rahoittaa Taiteen edistämiskeskus

Musiikilla on useita tutkimuksin todettuja terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Konserttikokemus mahdollistaa niin palvelutaloissa kuin konserttisaleissakin yhteisen elämyksen ja yhteyden kokemisen toisiin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan. Musiikin kuunteleminen rentouttaa, aktivoi tunnekokemusten käsittelyä sekä nostaa mielialaa – se irrottaa kuulijan arjesta ja avaa uusia maailmoja.

Kuulijoiden hyvinvoinnin lisäksi hanke edistää musiikin ammattilaisten toimintaa. Hankkeen mittava konserttitoiminta tukee Pohjois-Suomen vanhan musiikin ammattilaisten työllisyyttä ja ammatillista kehittymistä luomalla uusia esiintymistilaisuuksia ja vahvistamalla eri toimijoiden yhteistyötä.

Hanke ulottuu kolmen maakunnan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueille. Hankkeen konsertit ovat vanhaan musiikkiin erikoistuneiden muusikoiden laatimia, juonnettuja ja temaattisia ja ne esitetään historiallisin soittimin.

Konsertit soveltuvat erinomaisesti palvelukoteihin sekä sairaaloiden osastoille. Barokkisoittimet ovat lempeä-äänisiä ja soveltuvat pienempiin tiloihin. Esityspaikkojen toiveet ja mahdolliset erityistarpeet otetaan mahdollisimman hyvin huomioon niin ohjelmasisällöissä kuin toteutuksessakin. Useat konserttipaikkojen ja palvelukotien yhteyshenkilöt ovat olleet mukana suunnittelussa jo hankkeen alkuvaiheessa.